Onze titels

€ 19,50
Stel je voor . . .

Stel je voor… ...dat is “de verbeelding aan de macht”, dat is theater, dat is in een verruimde werkelijkheid allerlei werelden en sferen tevoorschijn roepen. Jarenlang al schrijf ik teksten om bouwstenen te verzamelen voor mijn kleinkunstprogramma’s. In deze bundel een eerste selectie neerdwarrelende gedachten, dierenbelevenissen, filosofische overpeinzingen, weemoedige bezinksels, en bovenal: het leven zelf, met ernst, humor, ironie, weemoed, actualiteit en tijdloosheid als ingrediënten. De Twee Duiven Huistheater De Twee Duiven in Groede is sinds 1985 de broedplaats waar ik teksten schrijf, ze op muziek zet en er theaterprogramma’s van maak. Kleinkunstliefhebbers kunnen zowel thuis als op locatie genieten van programma’s met een “personal touch”. ’s Zomers vinden de voorstellingen in De Twee Duiven plaats op basis van losse ticket verkoop, het hele jaar door kunnen kleine en grotere groepen, zowel uit als thuis, een voorstelling reserveren. Huistheater De Twee Duiven maakt als levend cultureel platform ook deel uit van de cultuur-historische bezoekersformule Het Vlaemsche Erfgoed. Adrie Oosterling ...werd in de baarmoeder al verwend met de opera-achtige stem van zijn moeder, die graag, ook tijdens het werk, liederen zong. Van zijn vader kreeg hij de liefde voor taal mee. Altijd tekstkrabbels op stukjes papier, altijd gelegenheidsliedjes maken voor bekenden en geliefden, veel samen zingen en ook allerlei instrumenten bespelen. ...studeerde Engels en schoolmuziek, schreef musicals voor middelbaar onderwijs, liet zijn stem scholen door zangpedagoge Margreet Honig en cabaretière Hetty Blok, belandde bij de Nederlandse Opera voor de kooropera Satyagraha van Philip Glass, was ondertussen ook cantor en schreef toen zijn eerste liedjes. www.adrieoosterling.nl

€ 25,00
Wees niet bang

Piet Oosterling (1945-2018), een bakkerszoon uit Groede in Zeeuws-Vlaanderen, had lang zijn thuisbasis in de Haarlemmermeer, maar zijn vindingen werden en worden over de hele wereld toegepast. 'Geen saai bestaan,' noemde hij zijn leven in een terugblik, daarbij opmerkend dat uitvinden hem 'in het bloed' zat. Piets levensverhaal lijkt nu en dan op het sprookje van Klein Duimpje en de Reus, zoals bij het op de markt brengen van de melkrobot oftewel het Automatisch Melksysteem met zijn bedrijf Prolion in de jaren 1990. Ambachtelijk werken leerde hij bij Vicon in Nieuw-Vennep, doorzetten zat in zijn genen. Anderen helpen en stimuleren eveneens. De idealist Piet Oosterling ontwierp op latere leeftijd nog de 'zoetwatermolen' die in droge gebieden drinkwater genereert. 'Bang' kwam niet in zijn woordenboek voor.

€ 25,00
Papierzang

Papierzang biedt een caleidoscopische blik op het werk van graficus, schilder, aquarellist en tekenaar Theo Jordans (Venlo, 1956). De lezer maakt de reis van de kunstenaar mee. Niet de chronologie is de constante in het boek, maar de verbanden die worden gelegd tussen het werk en het landschap, het werk en de anekdotes, het werk en de beschouwingen, het werk en de poëzie. Papierzang richt zich tot de kunstliefhebber, de collega-kunstenaar, de voyeur, de amateur, de natuurbeschermer, de boer, de heemkundige, de liefhebber van poëzie, de bibliofiele verzamelaar.

€ 22,50
Vensters

Vensters is een autobiografisch boek door Leen van Duivendijk (1954, IJzendijke). Een ode aan Zeeland en aan de kunst. Beeldend geschreven door een schilderende verteller. Hij beschrijft poëtisch en vaak hilarisch zijn Zeeuws-Vlaamse jeugd. Zijn katholieke moeder, dochter van een keuterboertje en zijn protestante vader die na de Tweede Wereldoorlog van Utrecht naar IJzendijke trok als douanier waren beiden niet erg kansrijk door gebrek aan scholing. Wel zorgen zij voor een warm gezinsleven. Vader Van Duivendijk sleept vanwege zijn loopbaan zijn gezin door Zeeland. IJzendijke, Oostburg, Terneuzen, Middelburg, Koudekerke. Smokkelverhalen en boerenverhalen. Ontroerende verhalen over Stant, de oude boerenknecht die bij hen inwoont. Een verre echo uit de late negentiende eeuw. Hilarische verhalen over de familie in België en altijd al aan het schilderen. Anekdotische verhalen over de trips met ouders en zus Emmy op de brommer vanuit Zeeuws- Vlaanderen naar oma in Utrecht. Vader wordt douanier in Vlissingen en Leen komt als student op Walcheren terecht. Daar laat hij het geloof varen, wat hem onbegrip oplevert, zeker van zijn vader. Hij werkt op scholen van diverse typen onderwijs in Vlissingen en Middelburg. In 2017 krijgt hij een acute hartstilstand en behoort tot de paar procent overlevenden zonder ernstige bijwerkingen. Leen van Duivendijk gaat studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Na studie ziet hij Cézanne als zijn spiegelfiguur. Diens fascinatie voor een berg, spiegelt zich in Leens fascinatie voor water. Hij schildert en hij roeit. Altijd achteruit kijkend, door het Kanaal door Walcheren en ziet de geschiedenis van zijn woonplaats Middelburg. Van Duivendijk schrijft realistisch, maar ook poëtisch en filosofisch. Vooral liefdevol over zijn omgeving en de mensen om hem heen.

€ 39,50
Koor op koers

Kloek jubileumboek, 50 jaar, uit Vlissingen over het eerste Shantykoor in NL: trendsetter voor het zeemanslied. Met songs en musicals de wereld rond. Liedteksten, alle verhalen, feiten en veel foto’s.

€ 19,00
Zoetje

Dit boek gaat over het leven van een Zeeuwse familie in de vorige eeuw. Het speelt zich af in en rond Welsinghe, Ritthem en Oost-Souburg op Walcheren. De schrijfster verplaatst zich in haar oma Zoetje en beschrijft op verhalende wijze wat zich in en om oma afspeelt. Deze verhalen worden omlijst door feiten en beschrijvingen van de zoektocht naar het leven van deze familie. Saskia te Paske-Huijsse, Middelburg ‘Zoetje, een Heerlijkheid van Welsinghe’, gebaseerd op historische feiten, is een roman van liefde, trouw en doorzettingsvermogen van een gezin met tien kinderen. Marina E. Plugge, Middelburg

€ 16,50
Overeind na een herseninfarct

Ik voelde mij Job op de mestvaalt. De zusters kwamen daarna weer kijken hoever ik was. Nou nog nergens dus! Dan hielpen ze gelukkig weer even. Daarna moest ik in de rolstoel naar de eetzaal voor het ontbijt. Daar was Paul. Die man wist van iedereen en ook al van mij wat we bestelden. Ik boterhammen, wit met kaas en vleeswaren met daarbij koffie en een glas sinaasappelsap plus een kuipje appelmoes waar ik m’n medicijnen mee weg kreeg. Dat smaakte. Dan naar therapie. Daar moest ik tussen de leggers van de brug leren lopen. Mijn dochter Laura kwam dat filmen met de iPad. We noemden deze oefenzaal ‘De Zaal der Zuchten’. Als er iemand viel, zei ik altijd: ‘no progress without struggle’. Laura filmde hoe ik kwam aanlopen bij De Zaal der Zuchten, met m’n arm in een grote witte spalk en steunend op m’n vijfpoots kruk, voorovergebogen, nog wat slordig aangekleed. Toen ik dat filmpje zag, dacht ik: het lijkt net of ik een soldaat van Napoleon ben die terugkomt uit Moskou. Ik vond het zo erg dat ik me weer niet goed kon houden, maar letterlijk maakte ik al weer enkele stappen. Het was het begin van het opnieuw leren lopen. Het kan gebeuren dat je leven in twee stukken breekt. Mij overkwam dat op zaterdag 10 november 2012. Een zwaar herseninfarct veroorzaakte een brute breuk in mijn leven. Op die zaterdagavond werd ik per ambulance naar het ADRZ gebracht; het begin van mijn ‘Goese periode’. Pas in maart 2013 kwam ik weer thuis. In de periode dat ik in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum doorbracht, leerde ik een mij tot dan toe volstrekt onbekende wereld kennen: die van de klinische en poliklinische revalidatie. Het betekende opgenomen worden in een wereld met lotgenoten, mensen die net als ik probeerden weer overeind te komen. Ik maakte kennis met zeer verschillende mensen, elk met hun eigen levensverhaal. Ik wou daar graag over vertellen, vooral over de gang van zaken en het leven in het revalidatiecentrum, zodat meer mensen daar dan ook iets van af zouden weten.

€ 22,50
Heart Mama

I don't know you personally and yet I know you. To the core of your being, I dare say. I can see it in your eyes when I look at you. Your strength, captured by your pain. I can feel your pain, I know what it feels like.Please tell me, how old were you when your mother passed away? Do you have any memories of her? Can you remember the way she looked at you, how she smiled and the stories she used to read to you? Can you remember the way she felt or how she smelt? Being confronted with the death of a parent when you are very young is very traumatic. Even if you might not think so yourself. The author will take you with her through her personal story and she will show you what you can do yourself to accept this great loss. By means of practical examples and exercises for you to do yourself, this book will help you to heal and to increase your life happiness. "I wish I had read this book when my mother (37) died when I was just 13. Grownup things like these were barely spoken of. The book touches upon things the little girl inside of me carefully put away all those years. Now, after all those years, I can heal by reading this book and through my contact with Susan." Sonja Broekhuizen, business coach "Susan wrote this book from her own experience and for her own healing paving the way for healthy grief for other mourners. Beautiful and meaningful with inspiring exercises." Jojanneke van den Bosch, author of 'So, now you are an orphan. Bye!' Susan van der Beek (1962) is a writer and a systemic coach. She has no recollections of her mother, since she was only two when her mother died of breast cancer at the age of 31. In her coaching practice and in family constellations she deals with the theme of early parent loss.

€ 19,50
Jacobus Bellamy alias Zelandus

‘Pas op voor uiterlijke schijn’, waarschuwt Jacobus Bellamy zijn verboden liefde Fransje, ‘bedenk dat die vergulde heertjes zelden brave mannen zijn.’ Aan schijnheiligheid heeft de jonge Vlissingse bakkersknecht en dichter een hekel. Als enkele notabelen zijn talent herkennen en een theologiestudie in Utrecht betalen, grijpt hij de kans om uit Vlissingen weg te komen waar hij zich een ‘gekluisterde geest’ voelt. Hij sluit zich aan bij de patriotten die strijden tegen de heersende almacht van stadhouder Willem V. Onder het pseudoniem Zelandus ontwikkelt hij zich tot spraakmakend dichter en nationaal bekend patriot. Zijn erotische liefdesverzen maken hem mateloos populair onder de ‘juffers’. Hij groeit uit tot een dichter des vaderlands, rebel en blogger avant la lettre, gebruikmakend van de sociale media van zijn tijd. Ook manifesteert hij zich als dwarsdenker en als vernieuwer van de dichtkunst en roept op om van de gebaande paden af te wijken. Maar er is ook veel drama en tragiek: de onmogelijke liefde voor Fransje, zijn steeds slechtere gezondheid, een armoedig bestaan als student. Bellamy’s veel te korte levensloop fascineert, verbaast en intrigeert. Zijn meeslepende levensverhaal is het meer dan waard om voor een hedendaags publiek aan de vergetelheid onttrokken en opnieuw verteld te worden.

€ 18,90
O vader wij zijn samen geweest

De cruciale rol die een vader speelt… Het kleinschalige boerenleven van toen, dichtbij de aarde, met de seizoenen… De kennismaking met erotiek, liefde en dood… Een boek met een luchtig levensbeschouwelijk accent in de sfeer van een historische streekroman. Wim Jansen vertelt over zijn vader, een heftig levende man die als boer van het leven genoot maar er ook hartstochtelijk aan heeft geleden. De confrontatie met de dood vormt de rode draad in de verhalen. Een thema dat lichtvoetig ter sprake wordt gebracht maar naar het eind toe steeds indringender – tot uiteindelijk verzoening met de dood plaatsvindt. Dit alles tegen de achtergrond van het Zeeuws-Vlaamse boerenleven uit het derde kwart van de vorige eeuw, met alle turbulente maatschappelijke ontwikkelingen van dien. De titel is ontleend aan het bekende gedicht Voor vader van Hans Lodeizen. Wim Jansen, emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg, heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, o.a. Waar ben je nu? – over de dood van onze dierbaren, Boerenkind – geschiedenis van een paradijs, Vlammend paradijs – bekentenissen, Dominee zoekt God – dagboek van een laatste zondagmorgen, de dichtbundel Zingen aan de Styx en Bron in je brein – bidden tot de God in wie je niet gelooft. In juni 2019 verschenen zijn dierenverhalen O hemel, zei de krokodil – 52 dierenverhalen voor jong en oud om zoiets als God ter sprake te brengen. Zie ook zijn website www.wimjansen.nu

€ 30,00
Zuver Zeeuws

Het fotoboek Zuver Zeeuws is het resultaat van tientallen tochten door de provincie en bevat een selectie van honderd beelden. Voor grafisch vormgever Jan van Broekhoven en journalist Cees Maas was het een megaproject in hun oergebied, dat zijn afsluiting vindt in dit boek. In hun talloze verkenningen door Zeeland zochten ze naar niet alledaagse beelden en sferen die bij elkaar een nieuw en indringend beeld van de provincie schetsen. Het boek bevat ook korte teksten die de foto's niet verklaren, maar ze met elkaar verbinden en er een betekenislaagje aan toevoegen. Zuver Zeeuws is een fine art-project over Zeeland. Het is een zeer persoonlijk verhaal geworden. Een road trip door een eigenzinnig gewest.

€ 14,50
Lege gangen

‘Je hebt het verkeerd gedaan mam, het was foute boel!’ Mijn vierjarige dochtertje Meike staat met een opgeheven vingertje voor me. ‘Je dacht dat ik een meisje was toen ik geboren werd, maar ik ben een jongen!’ Vanaf dat ze kon praten, maakte Meike duidelijk dat ze een jongen was. Dit verhaal beschrijft de weg die een moeder en haar transgender kind volgen om de ‘foute boel’ zoveel mogelijk te herstellen. Deze weg voert langs artsen en ziekenhuizen, maar ook langs instanties, scholen en sportclubs. Overal is er iets uit te leggen, en overal worden er goedbedoelde opmerkingen gemaakt. Nuchter wordt er verslag gedaan van de af te leggen weg, terwijl het contrast tussen deze weg en de rest van de wereld steeds groter wordt. Dit zal niet alleen herkenbaar zijn voor moeders van transgender kinderen, maar voor alle ouders met een kind waar ‘iets mee is’. Het is een verhaal over verdriet en onmacht, maar vooral ook over veerkracht en liefde. Petra de Bil is psycholoog, hogeschooldocent en onderzoeker. Eerder schreef zij studieboeken voor sociaal-maatschappelijke opleidingen over ontwikkelingspsychologie en onderzoek.