Onze titels

€ 15,00
Middelburg, van laag tot hoog

Voor een stad in laag-Nederland vertoont Middelburg opvallend veel hoogteverschillen - misschien niet spectaculair, maar wel heel kenmerkend. Wie bijvoorbeeld fietsend of lopend de 'klim' maakt van de Balans naar de Groenmarkt, ervaart het hoogteverschil van om en nabij vijf meter (!) aan den lijve. En zo kent de binnenstad heel veel meer saillante hoogteverschillen. Voor het eerst wordt nu verklaard welke hoogteverschillen er zijn en met welke achtergrond. Dat betekent uitleg over de hogere kreekruggen waarop de oudste straten liggen; over de rol van de aanleg van Molenwater, oude en nieuwe haven; en over het weinig bekende effect van de wederopbouw, toen extra hoogteverschillen in de binnenstad zijn aangebracht. Een leemte in de geschiedenis van Middelburg wordt hiermee opgevuld. En een nieuwe kijk op de stad-van-vandaag geboden. Veel illustraties maken aanschouwelijk waarop bewoners én bezoekers van Middelburg moeten letten. Met deze geheel nieuwe invalshoek draagt deze publicatie niet alleen bij aan de geschiedschrijving van de stad, maart leert ze de lezer ook te kijken naar onvermoede aspecten van de omgeving. Dr. A.P. (Aad) de Klerk is historisch geograaf, promoveerde in 2003 op het proefschrift 'Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren', en was onder andere auteur van de 'Historische atlas van Zeeland'(2015 tweede druk 2021).

€ 34,95
Onverschrokken overleefster

Museumschip Mercuur kwam in 1954 als oceaanmijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken uit de VS in dienst bij de Koninklijke Marine. Als torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur maakte het vele reizen naar Noorwegen en Schotland, de Bahama’s en de Middellandse Zee. Het schip doorstond in die tijd menige schijntorpedering, 53 graden slagzij, regelmatig binnenstromend zeewater, rijkelijk stromend bier, Noors drijfijs, stevige machineschade en een bijna fatale aanvaring. Nu geniet deze Grand Old Lady van haar oude dag in het historische Dok van Perry in Vlissingen. Het verhaal komt tot leven met meer dan 250 foto’s en de verhalen van oud-opvarenden en vrijwilligers die het schip als living history museum een toekomst geven. Met een gezamenlijk voorwoord van de commandant van de huidige Zr.Ms. Mercuur en de groepscommandant Onderzeedienst en een voorwoord van Frans Boetes, de founding father van de Mercuur als museumschip. AUTEUR Paul Goossen (Vlissingen, 1967) is vrijwilliger op museumschip Mercuur in Vlissingen. Hij werd door het werk van zijn vader op scheepswerf De Schelde aangestoken door het maritieme virus en verzamelde alles wat los en vast zat van de marine. Deze jeugdliefde zou niet meer overgaan. Voor Onverschrokken overleefster dook hij in de archieven en spoorde de verhalen op van oud-opvarenden en andere betrokkenen die een rol speelden in de zeventigjarige geschiedenis van het schip

€ 17,95
Françoise

Françoise van der Wiele wordt als tweede dochter van kleermaker Gerard van der Wiele in 1836 geboren in Axel. Zij groeit op in een gelukkig gezin. Helaas verliezen haar ouders vier dochtertjes op jonge leeftijd. Haar vader overlijdt op 42-jarige leeftijd, een bittere slag voor moeder en kinderen. Françoise moet al gauw als dienstmeisje gaan werken. In 1854 ontmoet ze Hans Hottinga uit Friesland, waar ze een jaar later mee trouwt. Hans verdient een goede boterham als blikslager. Het echtpaar krijgt vier kinderen. Hans wordt evenmin oud, slechts 32, sterft hij aan tbc. Françoise kan het niet begrijpen, waarom zo jong, haar verdriet is heftig. Na drie jaar hertrouwt ze met Jan Leeuwe, onderwijzerszoon uit Ellewoutsdijk. Aanvankelijk lacht het leven haar weer toe. Er komt nog een zoontje, ook een Jan. Het geluk duurt anderhalf jaar. Jan wordt ingerekend door de veldwachter in Axel, hij blijkt een sluwe crimineel. In de strafgevangenis moet hij drie jaar ‘zitten’. Na het einde van zijn straf is hij twee tot drie weken op vrije voeten. Dit herhaalt zich enkele malen. De laatste keer komt hij niet eens meer naar huis. Haar levensverhaal vertelt ze aan haar kinderen in brieven, waarbij ze uitdrukkelijk stelt deze brieven pas gelezen mogen worden na haar dood.

€ 20,00
Scared of Color

Kijkend naar het verleden: een handvol 'noodwoningen', gebouwd in 1946 en gesloopt in 1967. Het Havendorp lag aan de Buitenhaven van Vlissingen en was voorzien van veel water, een voetbalveldje, het café De Boei, een kruidenier, de melkboer, het kleuterschooltje De Zonnebloem en zelfs een souvenierwinkeltje (ites wat ik sterk betwijfel). Ook waren er de 'barakken' met de eerste lading Ambonezen die toen op grote schaal naar Nederland kwamen en hier in Vlissingen voet aan wal zetten. De tijd op het Havendorp: het waren voor mij 'gouden dagen'. Ik liep op de bodem van mijn bestaan, en nog.

€ 19,50
Moederloos

Wanneer Leo een telefoontje krijgt van een verwijzende huisarts slaat de twijfel toe. Hoe heeft het zo verkeerd kunnen gaan? Was het de intimiteit van de spreekkamer of was het de adoptieachtergrond van zijn patiënte? In dit verhaal zoekt een psycholoog naar de verklaring voor het ontsporen van de relatie tussen patiënt en behandelaar. Het dwingt hem om op zoek te gaan naar zijn verleden waar hij geconfronteerd wordt met de pijnlijke waarheid. Hans Reijnierse is GZ-psycholoog. Hij heeft een psychologiepraktijk in Middelburg. Daarnaast is hij ook als psycholoog verbonden aan de HZ University of Applied Sciences.

€ 45,00
Ghijsen op Walcheren

De rol van Carolus Matheus Ghijsen op Walcheren is groot geweest. Hij is sterk betrokken bij het ontwerp en de bouw van de schutsluis in Veere tussen 1868 en 1873. Daarna is hij firmant geworden bij de stoomhoutzagerij Walcheren in Middelburg, die hij samen met G. Alberts heeft opgericht en uitgebouwd tot een grote houthandel. Betrokkenheid bij het welzijn van het personeel is voor hem belangrijk. Veel ander charitatief werk is met hart en ziel ondersteund door zijn echtgenote Nelly Proos. Pim van Geuns (Rheden 1943) is werkzaam geweest in de IT industrie. In zijn vrije tijd onderzoekt hij familie historie en de geschiedenis van daarmee verband houdende ondernemingen. Hij is een achterkleinzoon van Carolus Matheus Ghijsen. Van zijn hand verschenen eerder: De Zaanstroom, De Koninklijke Cacao en Chocoladefabrieken De Erve H. de Jong in Wormerveer en Tribuswinkel (Ö) © 2008 Stichting Uitgeverij Noord-Holland, De Familie Schoute 1630-heden Handelaren in Olie, Fabrikanten van Cacao en Chocolade en Beoefenaren van de Wetenschap © 2008 Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

€ 12,50
Kijken is het nieuwe lezen

Over ‘ontlezen’ is de afgelopen jaren een reeks artikelen, rapporten en aanbevelingen verschenen. De bezorgdheid daarover is begrijpelijk. Het kijken naar verhalen (‘netflixen’) heeft het lezen verdrongen; voor jongeren biedt lezen niet alleen meer toegang tot verhalen. Ook het luisterboek is in opkomst. Onder andere deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe, multimediale benadering van verhalen, met name in het onderwijs. Dit essay wil de discussie over ontlezing verbreden. John Louws was docent jeugdliteratuur aan de pedagogische academie van de Hogeschool Zeeland. Hij zat in de Griffeljury en was lid van het bestuur van het Letterkundig Museum.

€ 24,90
Ga mee naar zee

Dit fotoboek geeft een zeldzame kijk op vierhonderd jaar Zeeuwse maritieme geschiedenis. Vijftig zorgvuldig geselecteerde collectiestukken uit het Maritiem Muzeeum Zeeland, haarscherp gefotografeerd door Pim Top. De foto’s laten details zien die nog nooit zichtbaar waren. Gebruikssporen op een brandewijnkom, initialen op een scheepskist, of de sporen op een eeuwenlange werking van het zeewater. Historicus Jan Zwemer schreef bij elk collectiestuk een aansprekend verhaal over de vindplaats, het gebruik of over hoe een collectiestuk in het muZEEum belandde. Levendige anekdotes die laten zien dat elk collectiestuk zijn eigen uitzonderlijke verhaal heeft. Samen met de prachtige fotobeelden brengt dit boek de Zeeuwse maritieme geschiedenis dichterbij dan ooit.

€ 25,00
Het andere Zeeland

Het andere Zeeland, dat vindt u in de polder. Ver weg van drukte en geraas. Praat er met de bewoners en je voelt de Zeeuwse ziel over de akkers waaien. Journalist en historicus Jan van Damme (1956) en fotograaf Ruben Oreel (1949) klopten aan bij de bewoners van 42 buurtschappen op het Zeeuwse platteland. Niet op de voordeur, want die wordt zelden gebruikt. Schrijver en journalist Oscar Garschagen schreef over auteur Jan van Damme: 'Na een decennialang verblijf buiten Zeeland hebben wij de provincie weer leren kennen door zijn columns en natuurlijk ook zijn series als Buurtschappen en De Boer Op. Voor ons is daardoor de journalist/historicus Jan van Damme de Geert Mak van Zeeland geworden. Bundel die met onderkoelde emotie geschreven series en er ontstaan net zulke prachtige boeken als het herdrukte Hoe God verdween uit Jorwerd.'

€ 19,00
Het vergeten werk

Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een grote watersnood, met name in Zeeland, Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant. Over deze tragedie is veel geschreven; vooral veel aandacht kregen de veertig-, vijftig- en zestigjarige herdenkingen van ‘De Ramp’, zoals de watersnood in de collectieve herinnering is blijven voortleven. Vooral in 2003 verschenen er boeken, werd over de Ramp geschreven, kwamen exposities tot stand en werden monumenten geplaatst, zoals bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk, gevestigd in de vier Phoenix-caissons die op 6 november 1953 gebruikt werden bij de sluiting van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk. Over de tijd tussen de Ramp zelf en de sluiting bij Ouwerkerk is niet zoveel gepubliceerd. Schouwen-Duiveland is soms betiteld als ‘het vergeten eiland’, omdat het tijdens de eerste dagen van de watersnood weinig of geen aandacht kreeg. Terwijl het achteraf gezien het zwaarst getroffen gebied bleek te zijn, met de meeste en moeilijkst te sluiten stroomgaten. Vandaar de titel ‘Het vergeten werk’ voor deze publicatie. Het is mijn eigen verhaal over de betreffende periode, met veel eigen foto’s van wat door de dijkwerkers tot stand is gebracht: een eerbetoon aan de werkers aan het dijkherstel op Schouwen Duiveland in 1953 – 1954. Gerrit van Oord (1935– 2021) maakte in zijn woonplaats Werkendam de watersnood mee, waarbij hij werd ingezet in het eigen gebied en de Biesbosch. Op 16 februari vertrok hij naar Schouwen om te werken aan de diverse dijkdichtingen aldaar. In bezit van een fototoestel legde de jonge, maar al ervaren rijswerker Van Oord het leven en werk van een flinke groep streekgenoten, bijna allemaal rijswerkers, vast. Bij zijn overlijden lag er een compleet manuscript van zijn verhaal ‘Wat gebeurde er na de Watersnood van 1953?’. Met veel eigen foto’s, details en namen van zijn collega’s en in vlotte stijl geschreven voegt het boek feiten en meningen over de dijksluitingen toe aan de geschiedschrijving.

€ 14,90
Uit een jeugd

Eeuwig verliefd op Walcheren: dat was Jan Campert (1902-1943) zijn - korte - leven lang. Hij bracht zijn jeugd door in Westkapelle, waar zijn vader huisarts was. In de 15 jaar dat hij daar woonde, is zijn liefde voor Walcheren ontstaan. Jan Campert was behalve dichter/schrijver ook journalist en columnist. Bij het grote publiek werd hij kort na zijn dood bekend met het gedicht 'Het Lied der Achttien Dooden', symbool van het verzet tegen de nazi's. Al vrij snel na zijn vertrek uit Zeeland schreef hij een serie van 34 artikelen voor het weekblad Ons Zeeland van 1928-1929 onder de titel 'Uit een jeugd. Herinneringen aan Zeeland'. Op een tocht met de stoomtram voeren ze de lezer onder andere mee langs Westkapelle, langs Middelburg en Vlissingen waar hij schoolging, en langs Zoutelande, zijn 'klein aardsch paradijs'. Deze herinneringen aan Zeeland en de Zeeuwen ('Geen land en geen volk is mij liever') openbaren een voor velen onbekende kant van Jan Camperts schrijverschap en werpen nieuw licht op zijn dichterschap: 'Ik zie zoo gaarne dit verband tusschen mijn eiland en de poëzie gelegd.' De serie artikelen is nu gedigitaliseerd, gebundeld en van toelichting en illustraties uit de tijd van Campert voorzien door Ans Dingemanse-Dieleman en Aad de Klerk. Van Remco Campert is een gedicht over zijn vader opgenomen.

€ 19,50
De roep van het Molenwater

Na opnames in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum als gevolg van een zwaar herseninfarct keert een man na lange afwezigheid terug in zijn stad Middelburg. Daar wordt in het hart van de stad een nieuw park aangelegd. De eenzijdig verlamde schrijver probeert daar letterlijk en figuurlijk weer op de been te komen door dagelijkse wandelingen. Hij denkt dan aan de toekomst, maar ook aan de mensen van vroeger en hij ontmoet andere mensen met wie hij praat en soms zelfs bevriend raakt. Dit verhalenboek gaat over het elkaar vertellen van verhalen waarin net als in Overeind, het vorige boek van deze opschrijver, een aantal onderwerpen steeds terugkomen zoals het falen van het menselijk geheugen en de waarneming, de magie van de nacht, zware fysieke arbeid en de gevolgen ervan maar ook de oorlog, de voormalige kolonie, het verpleegtehuis, de vogels in de stad, het speciaal onderwijs, lezen, de opvoeding, vriendschap, gevolgen van hersenletsel, moeders en zonen. En het onzichtbare leed achter de voordeuren van de huizen in de stad Middelburg. De wandelaar in het park Molenwater vertelt, luistert, laat zijn gedachten gaan over de verhalen en hij probeert de moed erin te houden met behulp van humor, hoop en relativeringsvermogen en een voor hem totaal veranderd leven in een totaal veranderende wereld.